Zorg voor de juiste toestemming


Gebruik een geldige werkvergunning, wanneer
deze vereist is

Zorg eerst voor de juiste toestemming voordat je
een leiding openmaakt

Houd je aan de voorgeschreven “management of change” procedures

Zorg eerst voor de juiste toestemming voordat je kritische veiligheidsapparatuur of beveiligingen buiten werking stelt of overbrugt


Zorg voor de juiste bescherming