Omgeving met gevaren

Werken in de procesindustrie brengt allerlei gevaren met zich mee. Dit vraagt om duidelijke regels, regels die ons helpen ons werk veilig te doen. Zodat de kans op een incident minimaal is en we allemaal weer gezond naar huis gaan.
Multi-usersite

We werken samen op één locatie, Chemelot. Dit betekent dat we ons aan uniforme regels moeten houden. De 12 Life Saving Rules zijn vastgesteld voor de locatie Chemelot en zijn van belang voor iedereen.
Persoonlijke verantwoordelijkheid

Het kennen en juist toepassen van de regels is een persoonlijke verantwoordelijkheid. Van mij. Van jou. Van onze collega’s. Kijk naar je specifieke werksituatie en schat de gevaren juist in. Ken de regels, pas ze adequaat toe, maar spreek elkaar ook aan op gedrag.


Zorg voor de juiste toestemming